[powrót]

Deformacje i degeneracje rozmaitości algebraicznych

Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Rodzina Dworka krzywych eliptycznych (ilustracja Doroty Budacz); zob. też

Czas trwania projektu: kwiecień 2018-kwiecień 2021 (36 m-cy)

Budżet: 452 000 PLN

Jednostka: IMPAN w Warszawie

Nr grantu: 2017/26/D/ST1/00913 (SONATA 13)

Opis

W projekcie planujemy badać rodziny rozmaitości algebraicznych i schematów, z zastosowaniami zarówno do klasycznej zespolonej geometrii algebraicznej, jak i do arytmetyki. Dwa głowne kierunki badań dotyczą teorii deformacji oraz topologii degeneracji. Szczegółowe cele należą do czterech grup:

  1. Związki geometrii logarytmicznej z topologią
  2. Teoria deformacji w dodatniej charakterystyce
  3. Teoria deformacji schematów zerowymiarowych
  4. Teoria Serre’a–Tate’a dla rozmaitości Calabi–Yau i podniesienia Frobeniusa

Wykonawcy

Konkursy

Studenci etapu magisterskiego (konkurs rozstrzygnięty)

Stypendium 2000 PLN miesięcznie przez okres 6 m-cy.

Termin składania wniosków: 28 lipca 2020.

[ogłoszenie o konkursie]

Student etapu magisterskiego (konkurs rozstrzygnięty)

Stypendium 1000 PLN miesięcznie przez okres 18 m-cy.

Termin składania wniosków: 15 czerwca 2018.

[ogłoszenie o konkursie]

Doktorant (konkurs rozstrzygnięty)

Stypendium 3500 PLN miesięcznie przez okres 24 m-cy.

Termin składania wniosków: 3 października 2018.

[ogłoszenie o konkursie]